کنترل عفونت های بیمارستانی

پرونده بهداشتی

با توجه به اشکالات عدیده موجود در نرم افزار پرونده بهداشتی کارکنان و همچنین عطف به نامه شماره 1750/306 مورخه 03/02/1390 ریاست محترم مرکز سلامت محیط و کار وزارت متبوع که تصویر آن به پیوست می باشد, خواهشمند است ترتیبی اتخاذ گردد برابر دستور وزارت متبوع، ضمن توقف ثبت پرونده های بهداشتی در نرم افزار فوق نسبت به داونلود فرم های جدید

  از آدرس های

 http://clinical-governance.persiangig.com/15068_orig.pdf

http://clinical-governance.persiangig.com/15069_orig.pdf

http://clinical-governance.persiangig.com/Eblagh.pdf

و جایگزینی آن با فرم های قدیمی پرونده بهداشتی پرسنل اقدام گردد.

 

 

دستورالعمل کلی جهت تاریخ تعویض پاره ای از وسایل، تجهیزات و اقلام دارویی

 

 در راستاي نهادينه كردن حاكميت باليني و به منظور بهبود و ارتقاي محور مدیریت خطر، دستور العمل کلی جهت تاریخ تعویض پاره ای از وسایل, تجهیزات و اقلام دارویی از لینک زیر قابل دریافت می باشد.

 http://clinical-governance.persiangig.com/IC-CDC%202011.pdf

 

پرونده بهداشتی کارکنان

همانگونه که مي دانيم سلامت کارکنان و بيماران از محورهاي مهم و اساسي ارائه خدمت در مراکز درماني است که بايستي بطور جد دنبال شود.
پرونده بهداشتي کارکنان بيمارستانها از مستنداتي است که تجزيه و تحليل و طراحي مداخلات بر اساس آن مي تواند بسيار مفيد باشد.

نرم افزار حاضر( HD  ) پرونده بهداشتي کارکنان بيمارستان را شامل است. اين برنامه درنرم افزار سري آفيس و با استفاده از بانک اطلاعاتي اکسس توسط همکاران محترم دانشگاه علوم پزشکی تبریز طراحي شده است.

جهت داونلود نرم افزار و راهنمای آن از لینکهای زیر استفاده کنید.

 

http://clinical-governance.persiangig.com/document/HD.accdb

http://clinical-governance.persiangig.com/document/Help.doc

کمیته بهداشت و کنترل عفونت های بیمارستانی

قالب مخصوص نوشتن صورت جلسات کمیته های بیمارستانی از لینک  زیر قابل داونلود است.

http://clinical-governance.persiangig.com/document/Committee%20Template.pdf

گزارش تخلف
بعدی